Abstract background of technology and science
VI ARBETAR MOT NÄTBROTT
Rättighetsalliansen hjälper företag, myndigheter, artister och privatpersoner som utsatts för brott på internet.
hacker or cyber crime hand reaching, stealing information on laptop, attack signifying internet theft while using online banking, anonymous business in technology internet and networking concept
HAR DU UTSATTS FÖR
NÄTHAT?
Vi har verktyg och lång erfarenhet av att aggera mot brott på internet.
Director Chair, Movie Clapper and Megaphone in the volumetric light on a black background. 3d Rendering
VI SKYDDAR KREATÖRER
Vi har tillgång till Youtubes verktyg och erbjuder dig Content ID

DU SOM UTSATTS FÖR BROTT PÅ INTERNET
- VI KAN HJÄLPA DIG

Rättighetsalliansen anlitas av både svenska och utländska klienter. Uppdragen handlar om upphovsrätt, näthat, illegal handel eller piratkopiering. Vi har lång erfarenhet av juridik på internet och arbetar med brottsutredningar, bevissäkring, sakkunnigutlåtanden samt att ta bort oönskat material. Vi erbjuder även juridisk biträde i olika former.

TA BORT MATERIAL PÅ INTERNET

Vi hjälper dig att ta bort oönskat material på internet. Det kan vara kränkande eller rasistiskt material med fotografier, hotfull text eller länkar till material som bryter mot upphovsrätten.

JURIDISKA TJÄNSTER

Vi ör specialister på att göra väl underbyggda brottsutredningar. Vi hjälper dig med brottsanmälan eller en civilrättslig process som till exempel skadeståndsanspråk och förbudstalan.

TEKNISKA UTREDNINGAR

Ofta krävs att den som utsatts för ett brott själv kan visa upp tillräcklig bevisning för att polisen ska gå vidare med en utredning. Vi har teknik och metoder för att på ett säkert sätt dokumentera brott.

Bevissäkring och sakkunnigutlåtande

Vid internetrelaterade brott hjälper vi till med kvalificerad bevissäkring. Insamlad data sparas enligt speciella metoder som säkerställer mycket högt ställda krav. På uppdrag bistår vi med tekniskt sakkunnig personal i domstol.

Juridiskt stöd

Våra tjänster omfattar en mängd juridiska uppdrag såsom rättsutredningar, författande av remissvar eller att i andra sammanhang bistå med juridisk spetskompetens.

Strategiarbete

Vid mer omfattande brott eller intrång inleder vi arbetet med att utarbeta en strategi. Vi kartlägger problemets struktur och omfattning innan vi därefter tar fram en strategi med aktivitetsplan.

Informationsinsatser

I många fall kan information om rättsläget vara det bästa sättet att få ett intrång eller ett brott att upphöra. Insatser riktade direkt till gärningsmannen, som ofta tror sig vara anonym, är ofta ett effektivt sätt att få brottsligheten att upphöra.

VI GER DIG ETT EFFEKTIVT SKYDD

Kontakta oss för mer information
info@rattighetsalliansen.se

EN MODERN IMMATERIALRÄTT

NÄTVERKET – EN MODERN IMMATERIALRÄTT
Vi driver nätverket – En modern immaterialrätt – där flera branscher representeras. Se nedan. Är din verksamhet beroende av immaterialrätt är du välkommen att kontakta oss så berättar vi mer om nätverket.
Astrid Lindgren Aktiebolag, Bonnier Broadcasting, Dataspelsbranschen, Eyevinn Technology, Sveriges Filmuthyrareförening u.p.a, Ifpi Sverige, Medieföretagen, Musikförläggarna, Nordic Content Protection, Nordic Entertainment Group, Nordisk film distribution, SF Studios, STIM, Svenska Förläggareföreningen, Sveriges Läromedelsförfattares Förbund, Swedish Film, Trä- och Möbelföretagen.