Branschöverenskommelse för förenklad hantering av blockeringsföreläggande vid domstol

Idag tar det lång tid för en rättighetshavare i Sverige att via domstol blockera webbsidor som olovligen tillgängliggör upphovsrättsskyddat innehåll.

För att förkorta förberedelsen av målen i domstolen har ett antal rättighetshavare och Sveriges större internetleverantörer ingått en branschöverenskommelse om en förenklad och därmed mer effektiv hantering av blockeringsföreläggande. Branschöverenskommelsen innebär att flera internetleverantörer inkluderas i ett och samma domstolsmål och att parterna i ett tidigare skede i processen utväxlar information om talans omfattning. Den förenklade processen medför att domstolen efter ansökan från rättighetshavare kan fokusera på kärnfrågorna och avgöra om en webbsida ska blockeras eller inte, samtidigt som rättssäkerheten behålls.

Parterna i överenskommelsen har även enats om att tillsammans sträva efter en ny och tydlig lagstiftning för administrativ blockering i Sverige.

För att tillämpa den förenklade processen behöver du som rättighetshavare eller internetleverantör ansluta dig till branschöverenskommelsen via det anslutningsavtal som utgör bilaga 3 till Branschöverenskommelsen. Anslutning är frivilligt och ansluten part kan när som helst välja att avsluta sin anslutning.

Branschöverenskommelsen i fulltext finner du här.

Anslutningsavtalet och information kring anslutning finner du här.

Lista över parter som anslutit sig till branschöverenskommelsen finner du här.

Publicerad: 2022-05-05