77 600 jobb trängs undan av piratkopiering

– Immaterialrättsintrång och piratkopiering leder till att 77 600 arbetstillfällen trängs undan i Sverige och att Sveriges ekonomiska produktion minskar med hela 89 miljarder kronor. En annan konsekvens är att skatteintäkterna minskar med nära 24 miljarder kronor årligen, förklarar Sara Lindbäck från Rättighetsalliansen.

Det är resultatet av studien Intellectual Property, Jobs & Prosperity in the Nordic Region 2024 Index, som utkommer idag. Studien fokuserar på företag som är intensivt beroende av varumärken, patent, upphovsrätt och designrättigheter. Dessa företag bidrar med 1,27 miljoner arbetstillfällen och de står för majoriteten av Sveriges varuexporter.

Det finns stora utmaningar eftersom illegala aktörer tränger undan de laglydiga företagen. Ett exempel är illegala IPTV-tjänster. Enligt Mediavision finns det cirka 490 000 svenska hushåll som betalar för illegal IPTV. För varje abonnemang går pengar till den organiserade brottsligheten.

– Problemen är också omfattande för designprodukter, förklarar David Johnsson, vd vid Trä- och Möbelföretagen. Efter att en ny designmöbel har lanserats kan det gå så snabbt som någon vecka innan en plagierad version finns till försäljning, ofta via en illegal aktör i Kina. Det är kostnadskrävande och svårt för företagen att försvara sina immateriella rättigheter och att driva rättsliga ärenden. De flesta av våra medlemsföretag som utsätts för förfalskning väljer därför att inte vidta rättsliga åtgärder utan tvingas acceptera en stor ekonomisk smäll. För att skapa reell förändring behövs fler åklagare med expertis i immateriella rättighetsfrågor, liksom fler insatser från Polisen och Tullverket, enligt Johnsson.

Studien är framtagen i samarbete med Nätverket för en modern immaterialrätt. För ytterligare kommentarer, kontakta forskaren Nima Sanandaji som har tagit fram rapporten (nima@sanandaji.se) och Sara Lindbäck vid Rättighetsalliansen (sara.lindback@rattighetsalliansen.se).

Rapporten finns att läsa här.

2024-03-11