EU-rekommendation om arbetet mot immaterialrättsintrång

EU-kommissionen har antagit en rekommendation om åtgärder för att bekämpa varumärkesförfalskning och säkerställa skyddet för immateriella rättigheter. 

Av rekommendationen framgår bland annat att det betydande värdet av immateriella rättigheter har lockat kriminella nätverk vilket i sin tur lett till en ökning av förfalskningar och piratkopior. En kraftfull politik är därför nödvändig för att säkerställa att immateriella rättigheter når sin fulla potential att stödja innovation, konkurrenskraft och en grönare och hållbarare ekonomi.

Kommissionen anser att ett tydliggörande av hur olika aktörer kan bidra till att kampen mot immaterialrättsintrång trappas upp. Rekommendationen klargör rollerna för rättighetsinnehavare, mellanhänder (t.ex. nätplattformar, betal- och transporttjänster och domännamnsregister och domännamnsregistratorer) och myndigheter.

Särskilt betonas vikten av att förbättra samarbetet och informationsutbytet mellan olika aktörer, till exempel det offentliga och det privata samt även uppmuntra användningen av ny teknik, såsom AI och virtuella världar, för att bekämpa intrång. Parallellt ska medlemsstaterna även öka medvetenheten och utbildningen om de immaterialrättsliga reglerna.

Rekommendationen är ett välkommet initiativ och vi hoppas att det kommer få en avgörande roll för svenska rättighetshavare som i flera fall är särskilt drabbade av intrång.

Rekommendationen kan laddas ned här.

Publicerad: 2024-04-04