Dom mot ytterligare en illegal IPTV-tjänst

I början av oktober dömdes en man som legat bakom den illegala IPTV-tjänsten Dreamhost. Polisutredningen inleddes efter en anmälan av Rättighetsalliansen 2019. Att dessa utredningar i vissa fall tar så lång tid beror oftast på brottslighetens gränsöverskridande karaktär och att mycket bevisning måste inhämtas från utlandet.

Bevisningen i målet var omfattande och innehöll bland annat chattar, IP-spårningar, e-mailadresser och ekonomiska utredningar. Av de sistnämnda framgick bland annat att två bitcoin-plånböcker som kunnat kopplas till den dömda mannen omsatt närmre två miljoner kronor under endast ett års tid, år 2020.

Påföljden bestämdes till villkorlig dom och 100 dagsböter. Brottsperioden låg innan lagstiftningen för grovt brott trädde i kraft. Mannen ska även betala skadestånd till de två målsägande filmbolagen med närmare två miljoner, vilket innefattar både skälig ersättning och ersättning för ytterligare skada.

Återigen är det tydligt hur mycket pengar illegal IPTV omsätter. Detta är inkomster som hamnar direkt i de kriminellas fickor och som kraftigt bidrar till att snedvrida konkurrensen.

2023-10-17