Intellectual Property, Jobs & Prosperity in the Nordic Region – 2023 års-rapport

73 000 förlorade arbetstillfällen och 50 miljarder i uteblivna skatteintäkter. Det är konsekvenserna av piratkopiering och varumärkesförfalskning i Sverige.

Årets rapport, genomförd av tek. Dr Nima Sanandaji på uppdrag av Nätverket för en modern immaterialrätt, visar att immaterialrättsintensiva företag bidrar med 283 miljarder euro i värdeskapande och med 3 miljoner jobb i Norden. Värdeskapandet per anställd är 21 procent högre i nordiska företag med intensivt beroende av immateriella rättigheter, jämfört med resten av näringslivet.

Samtidigt hotas tillväxten av immaterialrättsintrång, Det är ungefär 187 miljarder kronor i bidrag till svensk BNP som trängs undan, som resultat minskar också skatteintäkterna med 50 miljarder kronor årligen. Antalet jobb som trängs ut uppgår till uppskattningsvis 73 000 i Sverige.

Att minska piratkopiering och intrång i immateriella rättigheter, genom reformer i Sverige och genom EU-samarbete, är avgörande för att främja innovation och utveckling inom immaterialrättsintensiva företag.

Hela rapporten finns tillgänglig här.

2023-02-16