Nya regler om upphovsrätt genomröstade

Idag har riksdagen röstat igenom ändringar i bland annat upphovsrättslagen (prop. 2021/22:278 Upphovsrätten på den digitala inre marknaden). Förslagen bygger på EU-direktivet Digital Single Market (DSM) och innehåller nya regler som syftar till att modernisera och anpassa upphovsrätten till den digitala utvecklingen.


De nya bestämmelserna träder i kraft den 1 januari 2023. Av stor vikt är bestämmelser som syftar till att uppfylla artikel 17 i DSM-direktivet. Dessa handlar om vilket ansvar olika digitala plattformar har för innehåll som användarna själva laddar upp. Leverantören av plattformen, exempelvis Youtube, ges ett tydligare ansvar för innehåll som användarna laddar upp. Plattformen ska ingå avtal med de rättsinnehavare som vill det och de åläggs större skyldigheter att agera när material laddas upp mot rättsinnehavarens vilja.


Rättighetsalliansen anser att syftet med ändringarna är bra men vi hade önskat en mer direktivsnära implementering.

Åsikterna vi framförde i vårt remissvar kvarstår. Där framförde vi särskilt att det svenska förslaget borde:

1) Vara så likt direktivet som möjligt
2) Träffa fler tjänster
3) Omfatta livesändningar
4) Ha ett tydligare ansvar för notice and staydown
5) Ha ett tydligare rapporteringskrav för delningstjänster
6) Ha ett tydligare och längre gående ansvar för delningstjänsterna

Publicerad: 2022-12-01