Olaglig IPTV generar över 1 miljard euro per år i Europa

Enligt rapporten ”Illicit IPTV in Europe” genererade illegala IPTV-tjänster i Europa 1,06 miljarder euro (≈12 miljarder kronor) år 2021. I Sverige uppskattas intäkterna till nästan 35 miljoner euro (≈390 miljoner kronor) årligen.

Sverige hör, som alltid när det gäller piracy, till de länder där problemen är störst. Hela 7.2 % av Sveriges befolkning köper illegala IPTV-tjänster. Endast Nederländerna och Luxemburg har högre andel. Totalt i EU och Storbritannien är motsvarande siffra 4,5 %, vilket innebär drygt 17 miljoner personer. Sedan 2018 har antalet användare ökat med 25%. Bland unga (16–24 år) är andelen ännu högre: 11,8 % (nästan 5,9 miljoner personer). I genomsnitt spenderar en enskild användare 5,22 euro per månad för att få tillgång till illegal IPTV. I Sverige är beloppet något högre, cirka 60 kronor.

Piratkopierad IPTV skadar både privata aktörer såsom TV-leverantörer, rättighetshavare och kreatörer. I rapporten uppskattas skadorna för legala leverantörer av betal-TV till 3,21 miljarder euro (≈36 miljarder kronor).

Lägre vinst leder till mindre investeringar i innovation och nyskapande, vilket drabbar slutkonsumenterna. Konsumenterna kan även drabbas av skadlig programvara och identitetsintrång. Utöver detta så leder illegal IPTV också till stora förluster i form av uteblivna jobb och skatteintäkter. Inkomsterna till de kriminella skattas inte för och de kan underblåsa andra former av organiserad brottslighet, inklusive bedrägeri, korruption, penningtvätt och narkotikahandel.

Rättighetsalliansen arbetar på bred front mot illegal IPTV. Vi kartlägger, utreder, polisanmäler och försöker hindra specifika IPTV-tjänster och/eller specifikt innehåll på dessa. Vi arbetar också med att lyfta problemet och visa på konsekvenserna av piracy och andra immaterialrättsbrott.

Studien ovan utfördes av Centre for Intellectual Property, Policy & Management vid Bournemouth University i samarbete med Gobelin House, på uppdrag av Audiovisual Anti-Piracy Alliance (AAPA). Rapporten hittar du här

2023-01-11