Seminarier i Nätverket för en modern immaterialrätt

Den 25 januari anordnade Nätverket för en modern immaterialrätt, som Rättighetsalliansen samordnar, ett seminarium tillsammans med Aida Birinxhiku (S) och Ann-Charlotte Hammar (M) i Näringsutskottet för riksdagsledamöter och Nätverkets medlemmar, på temat Immaterialrättens betydelse för Sveriges tillväxt. Det fanns ett stort intresse för frågorna och ytterligare dialog och information efterfrågades.

Den 23 februari kommer Nätverkets nästa seminarium att äga rum. Då kommer regeringens utredare för svenska regleringar med anledning av DSA. Utredningen överlämnade nyligen sitt första delbetänkande som rör förslag på behöriga myndigheter, enligt DSA. Utredningen föreslår att Post- och telestyrelsen utses till Sveriges samordnare för digitala tjänster och att Konsumentverket och Myndigheten för press, radio och tv utses till behöriga myndigheter. Samordnande myndigheter i EU ska samarbete med varandra, andra nationella behöriga myndigheter, den europeiska nämnden för digitala tjänster och EU-kommissionen. Delbetänkandet återfinns här och utredningens slutbetänkande ska redovisas senast den 7 april.

Är ni intresserade av att gå med i Nätverket? Hör i så fall av er till oss för mer information.

2023-02-06