Problemet med piracy fortsätter öka – Nu två miljoner pirater i Sverige

Piracy är ett stort problem för film- och TV-branschen i Sverige. Enligt nyligen publicerade siffror från Mediavision ökar den illegala streamingen och nedladdningen av filmer och serier nu för andra året i rad. Särskilt utbrett är problemet i de yngre målgrupperna.

En fjärdedel av alla svenskar i åldern 15–74 år uppger i mars 2023 att de har laddat ner eller på olaglig väg streamat film eller TV serier under den senaste månaden. Det är avsevärt fler än under samma period förra året, då motsvarande andel var 20 procent. Särskilt utbrett är problemet i de yngre målgrupperna. Bland 15–24 åringar är nu fler än hälften pirater.

– Det är bekymrande att vi ser en stor ökning i de yngre målgrupperna. Många unga vill arbeta i en kreativ industri såsom film- och tv-branschen. Det måste finnas en förståelse för att det finns en korrelation mellan mängden jobb och att få betalt för sitt arbete. Piratkopiering minskar jobbtillväxten. Information och kunskapshöjning är en mycket viktig del i detta arbete, säger Sara Lindbäck, jurist på Rättighetsalliansen.

Samma undersökning visar också att illegal IPTV ökar. Enligt Mediavision har närmare en halv miljon hushåll i Sverige den här typen av betal-TV-tjänster via internet som ger olaglig tillgång till ett stort antal TV-kanaler och streamingtjänster.

– Piracy är en stor utmaning för branschen. Särskilt anmärkningsvärt är att piracyn ökar och når så höga nivåer bland de unga. Det är också oroande att illegal IPTV ökar, säger Natalia Borelius, senior analytiker på Mediavision.

Sara Lindbäck på Rättighetsalliansen säger att det är tydligt att något mer måste till för att komma till rätta med den ökande mängden illegal IPTV, där allmänheten betalar till kriminell verksamhet.

– Det behövs förbättrade åtgärder som försvårar tillgången till de illegala tjänsterna. Ett enklare sätt att blockera de illegala tjänsternas access till svenska konsumenter, så kallade administrativ blockering, som vi ser i flera andra europeiska länder, är något som bör utredas i Sverige, säger Sara Lindbäck, jurist på Rättighetsalliansen.

2023-05-24