Rättegång mot mannen bakom IPTV-tjänsten Dreamhost

Den 20 september börjar rättegången mot en man från södra Sverige som åtalas för sin inblandning i IPTV-tjänsten Dreamhost. Mannen har registrerat tjänstens domännamn och har även modererat tjänstens chattar samt svarat på frågor från kunder. Polisen har hittat information som visar att mannen också har hanterat betalningar mellan egna konton och ett konto kopplat till Dreamhost.

Mannen har i förhör medgett att han har hjälpt till med vissa tekniska delar och att han har sålt enstaka abonnemang till vänner och bekanta. Han säger att han i övrigt inte känner till vilka som ligger bakom tjänsten. Den åtalade mannen säger att han under perioder känt sig hotad och därför utfört vissa uppgifter åt Dreamhost. Det har föranlett att han låtit sin dator fjärrstyras av en för honom okänd person.

Rättighetshavarna kommer att begära ersättning för den skada som den illegala tjänsten åsamkat.  Illegal IPTV är ett stort problem. Det drabbar både film- och tv-branscherna som samhället i stort. Hela 490 000 svenska hushåll (11 %) betalar för illegala IPTV-tjänster, enligt Mediavision. Detta genererar miljontals kronor i intäkter till kriminella och organiserad brottslighet, vilket orsakar rättighetshavarna stora skador och som även leder till minskade skatteintäkter och uteblivna jobb.

2023-09-22