Rättighetsalliansen hjälper UNICRI

Organisationen Unicri, United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute, arbetar med kriminologi och ger stöd till polis och åklagare.

Nyligen startade Unicri en studie gällande releasegrupper, i vilken Rättighetsalliansen deltar som expert. Releasegrupper är en del av internetpiracy som förvisso är välorganiserad men dold för en utomstående. Studien bygger på ett ärende som startades för flera år sedan av Rättighetsalliansen och gäller en så kallad topsite, en dold server, som upptäcktes i Finland. Servern innehöll mängder med film -och tv-serier för spridning på internet. Eftersom Rättighetsalliansen, som är experter på området, hade möjlighet att ansluta till servern, sparade all nödvändig bevisning som sedan skickades till våra finska kollegor, The Copyright Information and Anti-Piracy Centre (CIAPC). En brottsanmälan gjordes av CIAPC och gärningsmännen dömdes sedemera till fängelse.

Rättighetsalliansen är tacksamma att få bidra med expertkunskap på området. Eftersom Unicris studie skall leda till en handledarmall för liknande ärenden så bidrar vi gärna med vår kunskap inför kommande mål.