Åtal mot illegal IPTV

Nyligen väcktes åtal mot en man som varit inblandad i den illegala IPTV-tjänsten IPTVKing, som var en av de största illegala IPTV-tjänsterna i Sverige. IPTVKing tros ha varit verksamt sedan 2016 och bara under 2017-2018 har drygt 46 miljoner kronor kommit in i den illegala verksamheten. Mannen tros inte ha varit verksam i själva driften av tjänsten utan har stått som förmedlare för de pengar som inkommit av verksamheten. IPTVKing saluförde abonnemang där kunder har köpt tv-kanaler och filmbibliotek som har betalats i Bitcoin. Verksamheten stoppades den 3 juni 2020 då polisen genomförde ett koordinerat tillslag i flera länder i Europa, vilket beskrivs som världens största inom illegal IPTV. Vid tillslagen i Sverige anhölls tre misstänkta personer och det gjordes bland annat husrannsakan i en serverhall. Stora summor pengar och andra värdeföremål beslagtogs. Utredningen mot de övriga männen fortsätter.

Illegal IPTV har de senaste åren ökat kraftigt i Sverige och en undersökning av analysföretaget Mediavision visar att 20 procent av svenska hushåll använder illegal IPTV. Trenden tros fortsätta.