Var fjärde svensk konsumerar film och tv olagligt

Förra veckan uppmärksammade flera medier, till exempel Sveriges Radio och Dagens Nyheter, de senaste siffrorna från Mediavision som visar att ungefär var fjärde svensk tar del av film och TV-serier på olagliga sätt.

Sedan 2022 har den illegala strömningen ökat från 20 till 25 procent av befolkningen. Det illegala tittandet är vanligast bland unga, där så många som hälften uppger att de tittar på tv och film utan att betala någonting till rättighetshavarna. Att det handlar om svindlande summor som läggs på de illegala tjänsterna är då uppenbart.

”Det blir enormt stora tal om man tänker sig att man skulle betala marknadspriset för allt det som konsumeras illegalt”, säger Natalia Borelius, analytiker på Mediavision.

Sara Lindbäck, jurist på Rättighetsalliansen, säger i Sveriges Radio att ”det finns en likhet med dem som köper knark på helgerna samtidigt som man ser att det finns en koppling till grov organiserad brottslighet”.

I medierna nämns även Skatteverkets uppskattningar, att cirka 600 000 svenskar betalar för illegal IPTV.

Publicerad: 2024-01-16