Internetoperatörer och film- och tv-branschen manar till kraftsamling mot illegal IPTV

Företrädare för flera av de största internetoperatörerna och film- och tv-branschen däribland Rättighetsalliansen, har gjort gemensam sak och uppmanar, i en debattartikel, till en mobilisering för att kapa kriminellas inkomstkällor. En grundläggande drivkraft bakom brottsutvecklingen är viljan att tjäna enkla pengar. För att göra det och finansiera sin verksamhet blir dagens kriminella alltmer sofistikerade och diversifierade i sin verksamhet

Debattartikeln påminner om att nästan en halv miljon svenskar använder sig av illegala IPTV-tjänster enligt Mediavision. Detta ger den svindlande summan av mer än en miljard kronor i brottsintäkter årligen. De flesta användare – varav många är vanliga familjer – är sannolikt helt ovetandes om vilken roll den här typen av brott kan spela för den organiserade brottsligheten. ” Vad som kan framstå som en oskyldig lösning för att enkelt få ett brett film- och tv-utbud till ett lägre pris, kan alltså vara finansiering av samhällshotande organiserad kriminalitet.”, skriver undertecknarna. Det finns ett behov av nya verktyg och därför vill de möta politiker och polisen och diskutera behovet av nya verktyg för att gemensamt hitta lösningar för att komma tillrätta med problemen.

Länk till Aftonbladets artikel.

Publicerad: 2023-12-06