Digital Services Act (DSA)

Den 20 november trädde EU-förordningen Digital Services Act (DSA) i kraft. Förordningen i sin helhet börjar tillämpas den 17 februari 2024, men vissa skyldigheter börjar gälla tidigare. Med förordningen införs en rad skyldigheter för internetbaserade förmedlingstjänster. Stora krav kommer att ställas på mycket stora plattformar och sökmotorer medan småföretag endast åläggs ett fåtal skyldigheter.

DSA är den viktigaste omdefinieringen på 20 år av reglerna för att erbjuda onlineinnehåll, tjänster och produkter till konsumenter i EU.

Målen med DSA är huvudsakligen att
• Bättre skydda konsumenterna och deras grundläggande rättigheter på nätet.
• Inrätta ett kraftfullt regelverk för öppenhet och ett tydligt ansvar för internettplattformarna.
• Främja innovation, tillväxt och konkurrenskraft på den inre marknaden.

Eftersom en förordning är direkt tillämplig krävs egentligen inga nationella genomförandeåtgärder, men för att anpassa den svenska lagstiftningen till unionsrätten har en särskild utredare getts ett uppdrag i ett kommittédirektiv.

I Nätverket för en modern immaterialrätt som Rättighetsalliansen administrerar har vi den 8 december ett seminarium om DSA. Den 2 februari 2023, kommer regeringens utredare till Nätverket och berättar närmare om sitt arbete med den svenska utredningen och vilken betydelse de nya bestämmelserna kan komma att ha för immaterialrättsreglerna.

Publicerad: 2022-12-01