Nya regeringen vill satsa mer på EU:s digitala inre marknad

Efter valet i september har Sverige fått en ny regering och därmed också en ny statsminister. I regeringsförklaringen lyfte statsminister Ulf Kristerson (M) att ett av fokusområdena under Sveriges ordförandeskap i EU, som startar den 1 januari 2023, kommer att vara att stärka EU:s inre digitala marknad.

EU:s inre digitala marknad syftar att se till att friheterna inom EU även blir digitala. Detta ska uppnås genom EU-regler för bland annat teletjänster, dataskydd och upphovsrätt.

För upphovsrättsvärlden är detta positiva nyheter och det finns en förhoppning att kommande regering kommer att arbeta aktivt för att förbättra skyddet för de branscher som lever på upphovsrätt och se till att de bättre kan bidra till Sveriges tillväxt framöver. Här ser vi att implementeringen av Digital Services Act kan bli en viktig hörnsten i detta arbete.

Hela regeringsförklaringen finns att läsa här.

Publicerad: 2022-10-24