Drev illegal IPTV-tjänst, döms att betala miljonskadestånd

Idag kom Patent-och marknadsöverdomstolens (PMÖD) dom gällande personen som stod bakom den illegala IPTV-tjänsten Dreamhost.

Påföljden fastställdes vad gäller den villkorliga domen och 100 dagsböter, mannen dömdes även att betala 1,7 miljoner sek till rättighetshavarna.

Polisutredningen inleddes efter en anmälan av Rättighetsalliansen 2019. Att dessa utredningar i vissa fall tar så lång tid beror oftast på brottslighetens gränsöverskridande karaktär och att mycket bevisning måste inhämtas från utlandet. Utredningarnas komplexitet och stora mängd information samt prioriteringar från Polis- och Åklagarmyndigheten spelar också in i de långa utredningstiderna.

Bevisningen i målet var omfattande och innehöll bland annat chattar, IP-spårningar, e-mailadresser och ekonomiska utredningar. Av de sistnämnda framgick bland annat att två bitcoin-plånböcker som kunnat kopplas till den dömda mannen omsatt närmre två miljoner kronor under endast ett års tid, år 2020. Domen visar att det tar lång tid från anmälan till dom, men att det trots allt inte går att undgå lagens långa arm.

Publicerad: 2024-04-04