Fler än 2 miljoner pirater i Sverige

Piracy är ett stort problem för film- och TV-branschen i Sverige. Enligt nya siffror från Mediavision ökar användningen av piracy-tjänster för tredje året i rad. Särskilt utbrett är problemet i de yngre målgrupperna.

De nya siffrorna visar att nästan 2,2 miljoner svenskar (28 procent av befolkningen mellan 15 och 74 år) har använt sig av pirattjänster den senaste månaden. I åldersgruppen 15-24 år svarar hela 60 procent att de använt illegala tjänster den senaste månaden.

580 000 hushåll säger sig prenumerera på illegala IPTV-tjänster – en alarmerande ökning med hela 19 procent sedan förra året. -Det är oerhört allvarligt att piracyn fortsätter att växa. Nu är det hög tid för reformer. Det illegala eko-systemet är beroende av lagliga aktörer för sin existens, t ex sökmotorer, betalningsförmedlare och hosting-företag. Alla behöver vi nu hjälpas åt för att stoppa den organiserade brottsligheten, säger Sara Lindbäck, jurist på Rättighetsalliansen.

Publicerad: 2024-05-17