Skatteverkets utredning av illegal IPTV visar på gigantiska belopp och kriminella nätverk

Förra veckan släppte Skatteverket en rapport avseende illegal IPTV. Skatteverket har, för första gången, kontrollerat intäkter från försäljning av illegal IPTV. Rapporten visar att illegal IPTV är organiserad brottslighet som orsakar enorma intäkter, som inte skattas för, till kriminella. 80 slutförda utredningar mot svenska återförsäljare har lett till 37 miljoner i påförd skatt. Ytterligare utredningar pågår fortfarande.

Skatteverket har ett välutvecklat arbete med att spåra kryptovalutor, vilket gör att både köpare och återförsäljare kan spåras. Flertalet av utredningarna har, eller kommer att resultera, i brottsanmälningar till Ekobrottsmyndigheten.

– Återförsäljarna har oftast inget företag och deklarerar ingenting av sina provisionsbaserade inkomster, säger Marcus Pettersson, kontrollsamordnare på Skatteverket. I våra utredningar har vi träffat på vanliga svenska män som sitter på spanska solkusten eller i Thailand och drygar ut pensionen genom att sälja illegala tv-kanaler. Men vanligast är att de säljer från Sverige.

Skatteverkets kontroll omfattar oredovisade inkomster på stora belopp. En vanlig återförsäljare har inkomster på mellan en halv och en miljon kronor årligen. 2018 beräknades, enligt EUIPO, den svenska illegala IPTV-marknaden omsätta över 550 000 000 kronor. Sedan dess har marknaden och beloppen ökat.

– Det handlar alltså om gigantiska belopp, säger Marcus Pettersson. Många betalar enkelt via swish till en kryptoväxlare, den skickar sedan bitcoin till den adress som säljaren har valt. Allt för att minska spårbarheten mellan köpare och säljare. I slutänden hamnar det mesta i fickorna på de globala kriminella nätverken, som även sysslar med narkotika, smuggling, prostitution och mycket annat.

Se Skatteverkets Pressmeddelande och rapporten i sin helhet här.

Rättighetsalliansen, kommenterar Skatteverkets rapport i media bl a här.

–  Rapporten visar att Sverige är särskilt drabbat av denna typ av organiserad brottslighet som genererar många miljoner rakt ner i fickorna på kriminella. Brotten skadar både kreatörer, skattebetalare och samhället i stort och måste stoppas, säger Sara Lindbäck.

Rättighetsalliansen anser att det behövs snabba åtgärder för att stoppa de illegala tjänsternas tillgång till svenska konsumenter.

– Det är dags för regeringen att ge en myndighet uppdraget att blockera dessa tjänster. Administrativ blockering, som det kallas, används framgångsrikt i till exempel Italien och Frankrike, fortsätter hon.

Publicerad: 2023-12-05